dessert(s)

ของ หวาน /kɔ̆ɔng wăan/
2247 Views

noodles

เส้น /sên/
1416 Views

banana(s)

กล้วย /glûai/
1395 Views

corn

ข้าวโพด /kâao-pôt/
1307 Views

spicy salad

ยำ /yam/
1396 Views

pineapple(s)

สับปะรด /sàparót/
1410 Views

fat; oil; grease; yam; potato

มัน /man/
2568 Views

mushroom

เห็ด /hèt/
1393 Views

pomelo

ส้มโอ /sômoo/
1414 Views

pomegranate

ทับทิม /táp-tim/
1201 Views

rice

ข้าว /kâao/
2610 Views

spicy mushroom salad

ยำเห็ด /yam-hèt/
1392 Views

watermelon(s)

แตงโม /tɛɛngmoo/
1407 Views

chewing gum

หมาก ฝรั่ง /màak fáràng/
412 Views

dry noodle

หมี่ /mìi/
2583 Views

big noodle

เส้น ใหญ่ /sên-yài/
1426 Views

papaya(s)

มะละกอ /málágɔɔ/
1416 Views

canned fish

ปลา กระป๋อง /bplaa gràbpɔ̆ng/
431 Views

egg

ไข่ /kài/
2601 Views

small noodle

เส้น เล็ก /sên-lék/
1394 Views

mango(s)

มะม่วง /mámûang/
1410 Views

chicken

ไก่ /gài/
2785 Views

nuts

ถั่ว /tùa/
1402 Views

mangosteen

มังคุด /mangkút/
1395 Views

salt

เกลือ /glʉa/
2646 Views

shellfish; oyster

หอย /hɔ̆ɔi/
1047 Views

durian

ทุเรียน /túrian/
1412 Views

octopus; squid

ปลาหมึก /bplaa-mʉ̀k/
1449 Views

guava

ฝรั่ง /fáràng/
1404 Views

food

อาหาร /aahăan/
2549 Views